Estructures

Venda equips de so i llum
Venda i instal.lació d'estructures truss i cablejat

Venda d’estructures truss professionals destinat a diferents utilitats.   

Sistemes d’estructures de diferents marques i gammes per tal d’adaptar el pressupost a una compra òptima.

Tot tipus de sistemes truss.  

Torres elevadores tel.lescòpiques de fins a 350 Kg. a 7 m. d’alçada.

Torres truss ground support.

Tot tipus d’accesoris per a sistemes truss.

Motors d’elevació.

Bastides per volar PA’s.

Compartir