Il.luminació

 Lloguer equips so i llum
Lloguer de sistemes d'il.luminació espectacular
  • Il.luminació de concerts i festivals de qualsevol mida.
  • Làser Shows professionals. Làsers de 1w a 20w RGB i verd.
  • Il.luminació de tot tipus d'events per empreses.
  • Il.luminació de teatre, passarel.les de moda, conferències, etc.
  • Estructures necessàries per a diferents muntatges. Grand support.
  • Robòtica tipus wash o spot segons necessitats. 
  • Muntatges personalitzats segons rider.
  • Il.luminació d’espais exteriors tipus pàrkings, zones sense enllumenat, etc.
  • Lloguer d’Sky Tracers, City colors, il.luminació arquitectural en general.
  • Lloguer de generadors de corrent.

Preus ajustats segons necessitats

 

Compartir