Serveis externs

Lloguer de grups electrògens

  • Lloguer i muntatge de generadors de corrent de 15 a 400 kva.
  • Certificat elèctric
  • Servei d'assistència 24h
  • Repostatge de combustible
  • Assegurança 
  • Lloguer de passacables.
  • Mànegues i subquadres elèctrics portàtils.


Vigilància presencial i controladors

Contractació de personal especialitzat en la vigilància presencial i control d'accessos.


Extintors

Lloguer d'extintors segons Pla d'Autoprotecció (PAU)


Sanitaris químics portàtils

  • Lloguer de sanitaris químics portàtils.
  • Sanitaris portàtils bàsics i per a persones amb movilitat reduïda
  • Manteniment i neteja periòdica


Demana'ns pressupost!

España

** Dades importants: Dates, ubicació, tipus d'acte **